Luonnonmateriaalien pitäisi olla lähtökohta, ei vaihtoehto

Henning Kongshavn Frønsdalilla on arkkitehdin sydän, joka sykkii puumateriaaleille niin voimakkaasti, että hän välttää projekteja, joissa ei hyödynnetä puuta. Kaikki voidaan rakentaa puusta.

Henning Kongshavn Frønsdal, arkkitehti LINK-arkkitehtitoimistossa Bergenissä Norjassa.

LINK on yksi johtavista arkkitehtitoimistoista Skandinaviassa - olipa kyse liikevaihdosta, henkilöstön määrästä tai vuosittain valmistuneiden projektien määrästä. Yhtiöllä on 16 toimistoa ja 450 työntekijää Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Kun Henning tuli yhtiöön töihin lähes kolme vuotta sitten, hänen tavoitteenaan oli varmistaa, että puuta käytettäisiin useammin rakennusmateriaalina. Projekti on tuottanut hyviä tuloksia sekä kaupallisesti että ympäristön kannalta.


Nykysisin puun käytöstä rakennusmateriaalina on tullut hyvin luonnollista ja arkkitehdit ehdottavat entistä useammin puun ja puukuidun käyttöä kaiken tyyppisissä rakennusprojekteissa. Panostus luonnon materiaaleihin on tuonut meille enemmän töitä, sanoo Frønsdal.

Yksi hänen keskeisistä ajatuksistaan on, että luonnonmukaisten materiaalien käyttö pitäisi olla pikemminkin yleinen käytäntö kuin harvinainen vaihtoehto.

Puumateriaalit ja puukuitueristeet ovat hyvän rakennetun ympäristön perusta

Bergeniläisarkkitehti luettelee useita hyviä syitä, miksi puun ja puukuidun käyttö on usein järkevin vaihtoehto rakennusprojekteissa. Prosessi on nopeampi, kun käytetään saman tyyppistä materiaalia kaikissa vaiheissa, koska esimerkiksi seinän rakentamiseen ei tarvita niin monia vaiheista.


Kun rakennus perustuu puumateriaaleihin, se varmistaa kosteuden luonnollisen kulkeutumisen rakenteiden lävitse toimii paremmin lämpötilanvaihteluissa kuin rakennus, jossa on sekoitettu materiaaleja, kuten muovia, terästä ja betonia, hän kertoo.

Puhallettu puukuitu on ongelmaton eristemateriaali. Varsinaisesta eristyskyvystä vastaa rakenteisiin sitoutunut ilma, joka ei pääse liikkumaan ja koska puukuidut sisältävät paljon ilmaa, sitä voidaan käyttää suuriakin määriä lämmöneristyskyvyn kärsimättä. Puukuidut täyttävät kaikki tyhjät tilat siten, että ne eivät jatkossa painu kokoon, kuten mineraalivillalla on usein tapana tehdä. Puukuidun käyttö on myös taloudellisesti kilpailukykyistä muihin eristysmateriaaleihin ja menetelmiin verrattuna.


On tärkeää huomioida rakennuksen vaikutukset käyttäjille jo rakennusvaiheessa – sekä rakennuksen tulevien asukkaiden että rakennusprojektia tekevien ihmisten kannalta. Puukuitueriste vähentää merkittävästi tarvetta käyttää suojavarusteita rakennusvaiheessa eikä siitä jää haitallista jätettä rakennuskohteeseen. Lisäksi puukuidut ja puhdas puumateriaalit voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää heti kun rakennusprojekti päättyy, hän sanoo.

Asiakastapaamiset omassa kodissa

Arkkitehti rakensi hiljattain oman talon Bergeniin. Talon nimeksi tuli ”Villa Sval” eli ”Villa Viileä”. Talo on rakennettu massiivipuusta ja se on suunniteltu passiivitaloksi, jossa hyödynnetään paineenkestävää puukuitueristettä. Rakennuksessa yksityiskohdat ja ratkaisut on suunniteltu harkitusti ja älykkäästi heti alusta asti. Frønsdal uskoo, että kaikkien kannattaisi harkita vastaavanlaista taloratkaisua ja tämän takia hän pitää usein asiakastapaamiset kotonaan. Asiakkaat saavat itse kokea kuin valtava ero on hengittää puhdasta ja raitista ilmaa huoneessa, jossa lämpötila ja ilmankosteus ovat kohdallaan.


Haluaisimme, että asiakkaat pääsevät arvioimaan, olisiko järkevää heidän tapauksessaan rakentaa puusta ennen kuin he aloittavat rakennusprojektin. Heillä on mahdollisuus nähdä ja kokea ​​puurakentamisen hyödyt ja haluamme antaa neuvoja ja ohjeita eri materiaalivaihtoehtojen vaikutuksista, sanoo Henning.

Arkkitehti kertoo, että asiakkaat voivat olla epävarmoja, koska puurakentaminen edustaa uutta lähestymistapaa. Arkkitehdit ovat onnistuneet perusteellista tietoa jakamalla ja syvän asiantuntemuksen avulla kasvattamaan kiinnostusta puurakentamista kohtaan. LINK huomaa nykyään usein, että asiakkaat haluavat pitkälti samankaltaisia ratkaisuja, mitä he ovat esitelleet arkkitehdin kotona. Tämä pätee myös suurempiin asiakkaisiin, joilla on satoja asuntoja.


Puurakentamisen suurin haaste on edelleenkin tiedon puute, joka koskee sekä yrittäjiä, insinöörejä, urakoitsijoita, rakennuttajia että arkkitehteja. He eivät tunne tarpeeksi mahdollisuuksia, ominaisuuksia, asennusta, kuljetusta tai kustannussäästöjä, joita puurakentamisella voidaan saavuttaa. Avain menestykseen löytyy yksinkertaistamisesta ja parantamisesta. Meidän on siis otettava askel pois nykyisistä valmistusmenetelmistä ja valittava vankkoja ja kestäviä materiaaleja ja ratkaisuja, jotka eivät vaikuta ihmisiin, luontoon, ympäristöön haitallisesti. Hyvin suunniteltu puurakentaminen ei ole kalliimpaa kuin muutkaan rakentamistavat. Rakennukset ovat myös parempia. Minulle tärkeintä on saada ihmiset ymmärtämään nämä asiat, hän päättää.

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

Kokonaisvaltainen
lähestyminen ympäristöön

Rakennussektorin osuus on noin 40% koko maailman energiankulutuksesta. Kymmenet tuhannet keinotekoiset aineet ja kemikaalit korvaavat perinteisiä rakennusmateriaaleja.

TERVEYS

Parasta
kaikissa lämpötiloissa

Sisäilmalla on suuri merkitys terveydellemme. Vietämme enemmän aikaa sisätiloissa kuin koskaan, ja siksi hyvä sisäilma on tärkeää kotona, päiväkodeissa, kouluissa ja työpaikoilla.